SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova

SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova

Štefánikova 549/27
500 11 Hradec Králové

Informace o instituci SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova

Do komplexu škol jsou zařazovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávají se zde děti a žáci zejména:

s vadami sluchu

s vadami řeči

s vadami zraku

vývojovými poruchami

případně se zdravotním oslabením

 

Děti a žáci se přijímají na základě výsledků předchozího vyšetření na poradenském pracovišti.

Děti a žáci s vadami sluchu se přijímají do mateřské či základní školy na základě doporučení speciálněpedagogického centra pro děti s vadami sluchu.

Děti a žáci s vadami řeči se přijímají do mateřské či základní školy na základě doporučení speciálněpedagogického centra pro děti s vadami řeči.

Děti s vadami zraku se přijímají do mateřské školy na základě doporučení speciálněpedagogického centra pro děti s vadami zraku.

Kde nás najdete?

Zobrazit